galego   castellano  

Ligazóns

Axencia Tributaria

Información tributaria e calendario do contribuínte. Inclúe oficina virtual.

Ver web

FREMAP

Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais.

Ver web

Concello de Carballo

Información e novas de intese sobre o municipio e o pobo. Servizos e trámites para o cidadán.

Ver web

Deputación da Coruña

Páxina oficial, servizos, cultura e deporte, turismo, concellos,  normativa e perfil do contratante.

Ver web

Xunta de Galicia

Portal web da Xunta de Galicia: toda a información, procesos e procedementos administrativos, actualidade e servizos telemáticos da Administración pública ...

Ver web

Seguridade Social:Internet

Información sobre afiliación, cotización, prestacións e pensións. Ofrece un servizo de Xanela Virtual a cidadáns identificados mediante certificado.

Ver web

SEPE

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) , xestión de prestacións por desemprego, solicitude de cita previa, emprego e formación, contratos de traballo, ofertas de emprego de EURES, consulta de certificados ...

Ver web

B.O.E

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado: Sección de consulta de boletíns. Ministerio da Presidencia

Ver web